מיטל להבי

מיטל להבי

סגנית ראש עיריית ת"א ואחראית על נושא התחבורה

עיריית תל אביב-יפו

Presentations by מיטל להבי:

More Speakers at TLV Urban Innovation Expo 2020

Open Accessibilty Menu